Ikariam – Pravidla hry

Následující pravidla jsou platná pro všechny světy.

Pokud se domníváš, že podle těchto pravidel došlo k nespravedlivému potrestání, kontaktuj prosím herní podporu na https://ikariam.support.gameforge.com/cz/.

Ber prosím na vědomí, že kvůli nařízení o ochraně osobních údajů můžeme diskutovat žádosti a stížnosti týkající se specifického účtu jen tehdy, je-li řádně ověřeno, že se jedná o majitele účtu.

1. Multiúčty

 • Na jednom světě je povoleno spravovat a vlastnit více než jeden účet. Musí však ve hře dojít k jejich označení pomocí speciální funkce. Přímá interakce mezi těmito multiúčty není povolena. Obcházení těchto pravidel pomocí dalších hráčů není povoleno.

2. Sdílení účtu

 • Není povoleno sdílet své přihlašovací údaje s dalšími hráči.

3. Strkání

 • Není povoleno získávat výhody ve hře na úkor slabšího hráče. Za slabšího hráče se považuje každý, kdo je v hodnocení postavený níže než viník.

4. Zneužívání chyb hry

 • Vědomé využívání chyby ve svůj prospěch nebo nenahlášení chyby není povoleno.

5. Skriptování

 • Není povoleno využívat software nebo skripty, které nebyly poskytnuty společností Gameforge, k získání výhody na úkor hráčů. To také zahrnuje boty, makra a jiné automatizátory.

6. Vyhrožování v reálném životě

 • Není povoleno vyhrožovat ostatním hráčům jakoukoli újmou na reálném životě.

7. Obsah

 • Není povoleno urážení a nevhodné chování vůči ostatním hráčům.
  Také není povoleno zveřejňovat pornografický, rasistický a extrémistický obsah a názory jakéhokoli druhu.
  Reklama, politické a náboženské názory jsou ve hře nežádoucí a nesmí být publikovány.

8. Jazyk

 • Oficiální jazyk hry je čeština, toleruje se i slovenština. Angličtina je však obecně tolerována.